Villa Ommo

Правила готелю

ВНУТРІШНІ ПРАВИЛА ВІДПОЧИНКОВОГО КОМПЛЕКСУ “Villa OMMO”

 1. Загальні положення.

1.1. Внутрішні правила відпочинкового комплексі «Villa OMMO», надалі – Правила, регламентують основні вимоги щодо користування відпочинковим комплексом «Villa OMMO» (надалі – відпочинковий комплекс), що здійснює діяльність на території України у сфері надання послуг з оренди приміщень за плату для тимчасового користування (надалі приміщення), регулюють відносини між споживачами (фізичними особами) та відпочинковим комплексом, виконавцем цих послуг.

1.2. У своїй діяльності відпочинковий комплекс «Villa OMMO» керується гл. 58 і 59 Цивільного кодексу України від 16.01.03 р. № 435-IV (далі – ЦК), § 5 гл. 30 ГК, цими Правилами, а також іншим чинним законодавством України.

1.3. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

Споживач – фізична особа, яка замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити послуги з тимчасового користування приміщення у відпочинковому комплексі;

замовник – фізична або юридична особа, в тому числі суб’єкт туристичної діяльності (туроператор, турагент), що укладає з відпочинковим комплексом відповідний договір про надання послуг тимчасового користування приміщення від імені та на користь споживача й здійснює оплату або надає гарантії щодо здійснення оплати за цим договором;

послуги з тимчасового користування – діяльність відпочинкового комплексу з розміщення споживача шляхом надання в оренду приміщення відпочинкового комплексу для тимчасового користування.

Послуги відпочинкового комплексу складаються з основних та додаткових послуг, що надаються споживачеві при знаходженні на території відпочинкового комплексу.

основні послуги – обсяг послуг відпочинкового комплексу, що включаються до вартості тимчасового користування приміщенням і надаються споживачеві відповідно до укладеного договору;

додаткові послуги – обсяг послуг, що не належать до основних послуг відпочинкового комплексу, замовляються та сплачуються споживачем окремо;

приміщення для тимчасового користування – окреме вмебльоване приміщення, що складається з однієї або декількох кімнат, обладнаних для тимчасового користування;

додаткове місце (ліжко-місце) – частина площі приміщення з ліжком призначена та придатна для тимчасового користування однієї особи;

бронювання – процес замовлення замовником (споживачем) основної послуги та/або додаткових послуг у певному обсязі з метою їх використання в обумовлені терміни конкретним споживачем або групою споживачів;

гарантоване бронювання – бронювання, гарантоване попередньою оплатою послуг;

негарантоване бронювання – замовлення послуг без їх попередньої оплати;

підтвердження заброньованих послуг – згода відпочинкового комплексу щодо виконання замовленого переліку основних та додаткових послуг;

відмова в бронюванні послуг – відмова відпочинкового комплексу в бронюванні основних та/або додаткових послуг;

анулювання замовлення – відмова замовника від заброньованих послуг;

своєчасне анулювання замовлення – відмова замовника (споживача) від використання заброньованих послуг не пізніше ніж одну доби до дати запланованого заїзду;

пізнє анулювання замовлення – анулювання в термін, менше ніж за одну добу до дати запланованого заїзду;

неприбуття – фактичне неприбуття споживача, групи споживачів до відпочинкового комплексу в день заїзду;

дата заїзду – дата прибуття споживача до відпочинкового комплексу;

дата виїзду – дата виїзду споживача з відпочинкового комплексу;

ранній заїзд – заїзд споживача до відпочинкового комплексу до розрахункової години;

пізній виїзд – виїзд споживача з відпочинкового комплексу після розрахункової години в день виїзду;

розрахункова година – година, яка встановлена у відпочинковому комплексі і при настанні якої споживач повинен звільнити приміщення, що орендується у день виїзду й здійснити повний розрахунок за одержані послуги;

штрафні санкції – штраф, який сплачується договірною стороною у випадку порушення нею вимог, обумовлених договором або чинним законодавством.

1.4. Режим роботи відпочинкового комплексу цілодобовий.

1.5. Відпочинковий комплекс має книгу відгуків і пропозицій, яка знаходиться в куточку споживача на території відпочинкового комплексу.

1.6. Відпочинковий комплекс має журнали реєстрації інструктажів працівників з питань охорони праці.

 1. Інформація про послуги.

2.1. Відпочинковий комплекс доводить до споживачів відомості про найменування й місцезнаходження юридичної особи та іншу необхідну інформацію.

2.2. Відпочинковий комплекс надає споживачам достовірну інформацію про послуги та включає наступне:

– ці Правила;
– ціни (тарифи) на оренду приміщень тимчасового користування та порядок оплати;
– перелік додаткових послуг, що надаються за окрему плату;
– відомості про органи, що здійснюють захист прав споживачів.

2.3. Перелік основних послуг, що входять до ціни оренди приміщення тимчасового користування :

– проживання;
– сніданок.

У вартість основних послуг  включено цілодобове користування послугою Wi-Fi.

2.4. Перелік додаткових послуг та прейскурант вартості цих послуг знаходяться в кожному приміщенні тимчасового користування.

 1. Порядок бронювання приміщень тимчасового користування, укладання Договору та оплата.

3.1. Відпочинковий комплекс має право укладати договір оренди з замовником (споживачем) на бронювання приміщень шляхом підписання його двома сторонами, а також шляхом прийняття заявки на бронювання за допомогою телефонного зв’язку, засобів електронної пошти, через сайт, тощо, який дозволяє достовірно встановити належність заявки споживачу або замовнику. Договір вважається укладеним й бронювання приміщення тимчасового користування здійснюється тільки в разі письмового акцепту відпочинковим комплексом направленої йому заявки на бронювання та досягнення сторонами згоди в обумовленій формі щодо всіх істотних умов.

3.2. В разі анулювання замовлення пізніше ніж за одну добу до дати заїду або фактичного неприбуття у відпочинковий комплекс із споживача (замовника) стягується штраф в розмірі суми добової вартості оренди приміщення тимчасового користування.

3.3. Договір про надання основних послуг відпочинкового комплексу може бути укладеним замовником на користь споживача за дорученням останнього.

3.4. Відпочинковий комплекс має право застосовувати вільні ціни і тарифи, та систему знижок на всі послуги, що надаються.

3.5. Ціна оренди приміщення тимчасового користування, вартість додаткових послуг встановлюються відпочинковим комплексом самостійно. Форма оплати визначається договором між споживачем/замовником та відпочинковим комплексом.

Відпочинковий комплекс застосовує добову оплату послуг та визначає перелік основних послуг, які входять у ціну оренди приміщення тимчасового користування.

3.6. Договір про надання основних послуг споживачу вважається укладеним після оформлення документів на оренду та засвідчується розрахунковою квитанцією або іншими розрахунковими документами, якими підтверджується укладення Договору.

3.7. Договір про надання послуг укладається на визначений термін.

3.8. Плата за надання послуг оренди приміщення тимчасового користування стягується відповідно до єдиної розрахункової години – 12-ї години поточної доби за місцевим часом.

Відпочинковим комплексом установлені наступні година заїзду та розрахункова година:

– година заїзду – з 12:00;
– розрахункова година (година виїзду) – до 12:00.

При користуванні орендованим приміщенням відпочинкового комплексу менше однієї доби оплата за оренду стягується за одну добу незалежно від часу користування.

3.9. У разі з 0:00 до 12:00 (ранній заїзд) або виїзду з відпочинкового комплексу з 12:00 до 24:00 (пізній виїзд) із споживача стягується додаткова плата у розмірі 50% вартості користування приміщенням за одну добу згідно з діючим тарифом.

3.10. При достроковому від’їзді споживач зобов’язується повідомити про це співробітника відпочинкового комплексу до 10.00 дня виїзду. У разі звільнення номера до 12.00 поточної доби споживачеві повертаються попередньо внесені ним кошти за невикористані дні оренди приміщення.

Повернення коштів за невикористане тимчасове проживання/послуги здійснюється у наступному порядку:

– співробітник відпочинкового комплексу отримує від споживача попередні розрахункові документи;
– споживач заповнює «Заяву про повернення невикористаних коштів»;
– споживачу повертаються кошти в сумі невикористаних послуг;
– споживач отримує розрахункові документи за фактично отримані послуги.

3.11. При розміщенні дітей віком до п’яти років з батьками, в одному приміщенні тимчасового користування без надання окремого ліжко-місця, додаткова плата плата  не стягується (крім додаткових послуг).

3.12. При розміщенні дітей віком від п’яти років в одному приміщенні тимчасового користування з наданням додаткового місця в стягується плата в розмірі 250 грн. (без вартості сніданку).

3.13. У відпочинковому комплексі діють обмеження щодо розміщення кількості осіб (в т.ч. додаткових ліжко-містць) у приміщеннях тимчасового користування.

 1. Порядок надання послуг.

4.1. Після оформлення документів на тимчасове користування приміщенням у відпочинковому комплексі та повної оплати послуг з оренди споживачу видається документ про оплату за послуги і ключ від приміщення. У випадку втрати споживачем ключа, останній сплачує вартість ключа згідно прейскуранту.

4.2. Розірвання договору про надання послуг тимчасового користування із замовником/споживачем визначається договором та чинним законодавством.

4.3. Відпочинковий комплекс має право розірвати договір (здійснити виселення), якщо споживач:

– порушує ці Правила, що призводить до матеріальних збитків та/або створює незручності для інших споживачів;
– не сплачує, несвоєчасно та/або не в повному обсязі сплачує вартість послуг відпочинкового комплексу;
– порушує громадський правопорядок;
– порушує тишу з 23-00 до 7-00 години.

4.4. Відпочинковий комплекс має право відмовити у підписанні договору у наступних випадках:
– у відвідувача неохайний, брудний зовнішній вигляд, він знаходиться в нетверезому стані, неадекватно, агресивно поводиться;
– відвідувач відмовляється дотримуватись правил проживання у відпочинковому комплексі;
– споживач внесений у список небажаних відвідувачів;
– в інших випадках, передбаченим законодавством України.

У спірних випадках питання вирішує адміністрація відпочинкового комплексу. Відпочинковим комплексом ведеться облік небажаних відвідувачів.

4.5. Відпочинковий комплекс повинен забезпечити:

– цілодобове оформлення споживачів, які прибувають та вибувають із  відпочинкового комплексу;
– безпеку перебування та конфіденційність інформації;
– професійність при наданні послуг;
– прибирання приміщення або ремонтні роботи в момент відсутності споживача або з його дозволу;
– належний технічний сервіс, у випадку неможливості усунення пошкоджень надання іншого приміщення;
– комплектність і справність обладнання в приміщенні тимчасового користування. За бажанням споживача відпочинковий комплекс зобов’язаний надати споживачу без додаткової оплати такі види послуг:

– виклик швидкої допомоги;
– парковку для авто;
– побудка у визначений час;
– виклик таксі.

4.8. Відпочинковий комплекс не відповідає за збереження речей споживача, що знаходяться у приміщенні тимчасового користування.

4.9. У разі втрати чи пошкодження речей споживача він повинен негайно повідомити про це працівників відпочинкового комплексу. Якщо до закінчення терміну проживання споживач не пред’явив свої вимоги до відпочинкового комплексу, вважається, що його речі не були втрачені чи пошкоджені.

4.10. У випадку виявлення забутих речей відпочинковий комплекс зобов’язаний повідомити про це власника, за умови, що він відомий. Забуті речі зберігаються у відпочинковому комплексі протягом шести місяців.

4.11. В цілях забезпечення безпеки споживачів та працівників у відпочинковому комплексі ведеться відеоспостереження у місцях загального користування. Підписанням Договору споживач погоджується із використанням у відпочинковому комплексі системи відеоспостереження.

4.12. Підписанням Договору споживач надає відпочинковому комплексу згоду на збір, обробку та використання його персональних даних з метою забезпечення реалізації господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та статистики тощо відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

4.13. Споживач зобов’язаний:

– дотримуватись цих Правил;
– дотримуватись правил пожежної безпеки;
– дотримуватись чистоти в приміщеннях тимчасового користування та місцях загального користування;
– не здійснювати своїми діями шум, перевищуючий допустимі норми;
– не використовувати кип’ятильники, праски та інші електроприлади, що не належать до обладнання приміщення;
– при виході з приміщення тимчасового користування перевірити, чи зачинені двері;
– відшкодувати збитки у разі втрати або пошкодження майна відпочинкового комплексу в порядку згідно з чинним законодавством України.

4.14. Споживач не має права передавати орендоване приміщення тимчасового користування іншим особам.

4.15. Відвідувачам не дозволяється знаходитися в приміщеннях тимчасового користування без укладення Договору. Тимчасове знаходження відвідувачів на території відпочинкового комплексу можливе за попереднім узгодженням з адміністрацією відпочинкового комплексу.

4.16. Проживання домашніх тварин в приміщеннях тимчасового користування регламентується “Правилами проживання з тваринами”, що є Додатком до цих Правил.

4.17. Зберігання громіздких речей, вибухових, отруйних, пожежонебезпечних речовин, зброї у приміщеннях, сейфах та на території відпочинкового комплексу категорично заборонено.

4.18. Стріляти в т.ч. з пневматичної зброї, феєрверки, застосування піротехніки, розведення вогнищ на території відпочинкового комплексу суворо заборонено.

4.19. Куріння тютюнових виробів у відпочинковому комплексі забороняється, за винятком спеціально відведених для цього місцях. За паління в приміщеннях накладається штраф в розмірі 300 грн.

 1. Відповідальність відпочинкового комплексу і споживачів під час надання послуг з тимчасового проживання.

5.1. Відпочинковий комплекс зобов’язаний забезпечити якісне надання послуг згідно з вимогами цих Правил та Договору.

5.2. За умови невиконання повністю або частково договірних зобов’язань, пов’язаних з наданням послуг, винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані цим збитки.

5.3. Споживач при виявленні недоліків у наданій послузі має право вимагати усунення недоліків в найкоротші терміни. Відпочинковий комплекс приймає, розглядає й усуває претензії, скарги тільки під час перебування споживача у відпочинковому комплексі. Після від’їзду споживача претензії та скарги не розглядаються.

5.4. Відпочинковий комплекс відповідно до чинного законодавства України несе відповідальність за безпеку гостя. Відпочинковий комплекс не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах, якщо доведе, що вони мали місце з вини самого відвідувача чи в результаті дії непереборної сили.

5.5. Відшкодування збитків, що були заподіяні споживачем у зв’язку з втратою або пошкодженням майна, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 1. Контроль за дотриманням Правил.

6.1. Контроль за дотриманням відпочинковим комплексом цих Правил здійснюють місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та інші центральні органи виконавчої влади в межах їх компетенції.

6.2. Відпочинковий комплекс зобов’язаний здійснювати контроль за додержанням персоналом цих Правил. У разі порушення Правил винні особи несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 

Додаток до Внутрішніх правил відпочинкового комплексу «Villa OMMO»

Правила знаходження тварин

 1. Тваринами у відпочинковому комплексі визнаються домашні тварини дрібних і середніх порід. Відпочинковий комплекс залишає за собою право визначати, чи можливе знаходження даної домашньої тварини в приміщенні тимчасового користування
 2. У відпочинковому комплексі дозволено проживання людей з обмеженими можливостями та обслуговуючими їх потреби тваринами (собаки- поводирі або інші тварини).
 3. Дозволено перебування на території тварин спеціальних міліцейських підрозділів (охоронні собаки, собаки-нюхачі та ін.)
 4. При заїзді з домашніми тваринами споживач зобов’язаний ознайомитися з «Правилами проживання з тваринами» і поставити підпис, що підтверджує згоду з даними правилами.
 5. Споживач зобов’язаний привезти з собою спеціальний килимок або спеціальну клітку для домашньої тварини.
 6. Власник тварини зобов’язаний вигулювати собак тільки в намордниках та за територією відпочинкового комплексу.
 7. Для годівлі домашніх тварин власник зобов’язаний привезти з собою спеціальний посуд.
 8. Для туалету домашніх тварин власник зобов’язаний привезти з собою спеціальні лотки.
 9. Годувати домашніх тварин з посуду, що належить відпочинковому комплексу, суворо забороняється.
 10. За відсутності спеціальної клітки для домашньої тварини забороняється залишати домашніх тварин без нагляду господарів в приміщенні тимчасового користування та на території.
 11. Забороняється брати з собою домашніх тварин в місця загального користування.
 12. Забороняється мити домашніх тварин в душових кабінах використовувати рушники, простирадла та інші постільні приналежності, що належать відпочинковому комплексу.
 13. Забороняється вичісувати домашніх тварин в приміщеннях відпочинкового комплексу тимчасового та загального користування.
 14. Власник зобов’язаний забезпечити відсутність домашньої тварини під час прибирання працівниками або проведення ремонтних робіт в приміщенні тимчасового користування.
 15. При поселенні з домашнім улюбленцем, власник зобов’язаний внести грошовий депозит у розмірі вартості добової оренди приміщення тимчасового користування за можливі ризики пошкодження майна відпочинкового комплексу. При відсутності збитків, по закінченні проживання, грошовий депозит повертається. У разі випадку більш глибокого пошкодження майна власник тварини зобов’язаний внести додаткові грошові кошти, щоб покрити наслідки збитків.
 16. Відпочинковий комплекс залишає за собою право розірвати угоду з споживачем, який проживає з тваринами:

– у разі порушення правил проживання;
– у разі агресивного, неадекватного, галасливої поведінки домашньої тварини.

 1. Тварина може перебувати без повідка лише в межах приміщення тимчасового користування, в якому проживають його господарі.
 2. Забороняється вільне пересування тварин без повідка в громадських зонах.